Feijoo vende fume e propaganda electoral na Coruña

Sen concreción é propaganda electoral. As prioridades son o aumento de persoal en atención primaria e en moitas das unidades do hospital e en normalizar unha contratación que continúa a ser precaria e con moitos contratos mes a mes.
Opinións de María Seijo, presidenta da Xunta de Persoal, e Ramón Veras, voceiro de SOS Sanidade Pública no xornal La Opinión de A Coruña
Podemos ver no blog de SOS Sanidade Pública A Coruña a resposta ás declaracións electorais de Feijoo no debate da nación:
Captura de pantalla de 2018-10-12 13-41-08.png
Advertisements

Plataforma de defenda da sanidade de Moaña e A Voz de Cangas: Falan do ESCÁNDALO POVISA. Queren rematar coa chantaxe de POVISA e falar disto no Parlamento

povisa

ESCÁNDALO POVISA

Reunidas representacións da Voz da Sanidade de Cangas e da Plataforma en Defensa da
Sanidade Pública de Moaña para analizar a situación creada polo anuncio do preconcurso de acredores de POVISA e a renegociación do Convenio asinado co Sergas en vigor ata o ano 2024, acordan:
1.- Reiterar a denuncia sobre o anacronismo que supón manter a 139.000 usuarios da
sanidade pública fora do sistema sanitario público e sen alternativas para ser atendidos no mesmo, situación que se ven arrastrando desde o ano 2000, con crises “prefabricadas” por POVISA periodicamente ( 2006-2010-2018) que sempre remata por impoñer novas condicións e custes engadidos a Xunta baixo a ameaza do deixar sen atención aos usuarios e o despedimento de traballadores.
2.- Que xa é hora de poñer punto final ao monopolio que está a exercer unha empresa privada nun sector estratéxico e vital como é a sanidade pública a traveso dun concerto singular e excepcional sen precedentes no Estado Español.
3.- Esixir a Xunta de Galicia que adopte cantas medidas sexan necesarias para garantir a
atención aos usuarios.
4.- Que esas medidas non deben ser finalistas, deben formar parte dun plan definido e
definitivo para a recuperación da xestión e control da atención sanitaria pública no territorio de Vigo e comarca.
5.- Solicitar dos voceiros dos Grupos Parlamentares PP, EN MAREA, PSDG E BNG unha
xuntanza coas plataformas co fin de que se pronuncien con claridade sobre este asunto,
ademais da incorporación do escándalo Povisa nos asuntos da Comisión Parlamentar de
investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema
sanitario galego (2009-2018), recentemente constituida.
6.- Facer unha chamada aos usuarios para que se incorporen aos hospitais públicos como
medida de forza para poder esixir máis medios materiais e profesionais coa conseguinte
mellora da atención sanitaria nos mesmos e contribuír a solución Povisa, no prazo
regulamentario para elección de hospital a partires do 1 de novembro.
7.- Manter contactos con todos os sectores afectados, plataformas de usuarios e traballadores, cara a crear unha fronte común.

No Morrazo, a nove de outubro de 2018.
A VOZ DA SANIDADE DE CANGAS PLATAFORMA DEFENSA SANIDADE PUBLICA MOAÑA

A asociación galega de defensa da sanidade pública denuncia “as portas xiratorias do PP e POVISA”. Que importa! Xa pagamos nós!

PP  FLECHAS POVISA

porta xiratoria

Ante a información da existencia de negociacións entre POVISA-SERGAS para evitar a creba anunciada por este hospital privado con Concerto Singular, desde a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública queremos comunicar:

1.- Consideramos que a crise deste hospital privado, que atende a pacientes da Sanidade Pública, está determinada por contas pouco claras, conflitos de intereses e portas xiratorias.

2- A auditora de POVISA é Deloitte, que participou na fusión das caixas galegas e na saída a bolsa de Bankia, e que non atopou os buracos millonarios destas entidades financeiras.

3- Maria Luisa Brandt, que traballaba entón para Deloitte, foi auditora de Caixa Nova durante a crise e é a actual Xerenta de POVISA.

4- Tras chegar Feijóo o goberno galego, Rocio Mosquera, directiva de POVISA, foi nomeada Directora Xeral do Sergas e posteriormente Conselleira de Sanidade… mentres que María Luisa Brandt foi nomeada Xerente de GALARIA SA, empresa pública da Conselleria de Sanidade. O Consello de Contas advirte dos graves problemas da súa xestión e das contas pouco claras de GALARIA, o que xera dúbidas sobre as contas que actualmente aporta POVISA para xustificar o Pre-Concurso de Acreedores.

5- Rocío Mosquera tras ser cesada na Consellería, substituíu a María Luisa Brandt en GALARIA, que á súa vez foi nomeada xerenta de POVISA (intercambio de cromos). Esta última, pasou de xestionar unha empresa dependente da Consellería de Sanidade (con acceso a información sanitaria pública especialmente sensible dos pacientes da área de Vigo, Val Miñor e o Morrazo), a xestionar o hospital privado con Concerto Singular co SERGAS.

6- Malia a escasa información dispoñible sobre as negociacións entre SERGAS e POVISA, para evitar a creba deste hospital privado, parece que a administración do PP, ofreceu facerse cargo do gasto en medicamentos xerado no centro para pacientes ambulatorios. Isto suporía que POVISA prescribiría unha medicación (cada vez máis custosa) que sería pagada polo SERGAS, algo moi perigoso para o gasto público a medio e longo prazo, tendo en conta ademais a ausencia de delimitación da atención dos pacientes públicos e privados, denunciada polo Consello de Contas). POVISA parece que tamén pretende unha subida no concerto como veu facendo ao longo dos anos (pese a ser o máis elevado do Estado).

7.- Diante de todo isto, instamos á Consellería de Sanidade a que faga pública a súa intención de non permitir a chantaxe empresarial e anunciar que, polo interese xaral, pasará a xestionar directamente o hospital POVISA, no caso de que a empresa non garanta a asistencia sanitaria da poboación asignada e os postos de traballo.

8.- Tamén reclamamos unha auditoría real e crible da xestión dos cartos públicos entregados á empresa que xestiona POVISA, e esiximos o compromiso de non entregar un euro máis até non ter feita esa auditoría.

9.- E finalmente facemos un chamamento ás forzas sociais, políticas e sindicais para que se estableza un plan a medio prazo, para ir substituíndo o concerto singular por recursos sanitarios públicos, que permita rematar coa situación de chantaxe permanente que vivimos na área sanitaria de Vigo.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

6 de outubro do 2018

AGDSP

A asociación galega de defensa de sanidade pública califica de chantaxista a POVISA e pide solucións ao SERGAS

1521478615_274418_1521479700_noticia_normal.jpg

NOTA DA ASOCIACION GALEGA PARA A DENFESA DA SANIDADE PUBLICA (AGDSP) SOBRE A AMENAZA DE PECHE DE POVISA PARA PRESIONAR  AO SERGAS.

Ante a información de que POVISA pretende aplicar un pre-concurso alegando perdidas económicas ocasionadas polo Concerto Singular co SERGAS, desde a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública queremos comunicar:

 1.- Que consideramos que este anuncio forma parte  dunha estratexia chantaxista e recorrente de moitos anos (case desde o mesmo instante que conseguiu en Concerto Singular para saír de creba), como xa ten denunciado o Consello de Contas de que as revisións anuais foron utilizadas por POVISA para mellorar as súas ganancias.

 2.- A Xunta sempre busca beneficiar a POVISA, dados os importantes intereses cruzados entre ambos (a anterior Conselleira de Sanidade foi nomeada sendo xerente do Hospital Nª Sº da Esperanza do Grupo), como exemplo:

– En 1966 o Concerto permitiu que POVISA cobrase por adiantado, mellorase os pagos por capitalización e novas actividades, e aumentou a poboación asignada dos 102.312 a 127.405 habitantes, incrementando os seus ingresos. Paralelamente o SERGAS suprimiu os controis sobre os excesos que se sancionaban economicamente.

– O último Concerto negociado en 2014 modificou o sistema de pago pasando a cobrar por habitante (540 euros por persoa/ano), e permitíuselle captar poboación de máis zonas Vigo (cando antes só prestaba servizos ao Morrazo, Coia e Valmiñor)

 3.- POVISA utiliza as ameazas de peche para presionar aos seus traballadores cunha dobre finalidade de que:

– Acepten recortes nas súas condicións laborais: En 2010, tras declarar ganancias nos anos anteriores, unha auditoría de Deloitte informou de perdas por 1,9 millóns de euros,  polo que ameazou con despedir a 787 traballadores cun ERE. En 2014, aos tres días do novo e beneficioso Concerto Singular, pranteou outro novo ERE para despedir a 56.

– Presionen á Xunta  con mobilizacións a favor dunha re-negociación do Concerto que melloren as condicións para POVISA. En 2014 (durante a negociación do ultimo Concerto) a empresa chegou a ameazalos co despedimento se non se alcanzaba un acordo beneficioso co SERGAS.

 4.- O grupo POVISA conseguiu condicionar o desenvolvemento previsto de 1.470 camas para o Hospital Alvaro Cunqueiro, que recortáronse nas 400 do Concerto Singular. Este recorte permitiulle manter o Concerto (o máis caro do Estado) e alcanzar unha posición dominante nas negociacións coa Xunta, que non podería crear 400 camas da noite para a mañá se rómpese o acordo.

 5.- A área de Vigo non pode manter esta dependencia dun grupo empresarial privado que busca o seu beneficio económico e que é capaz de condicionar o desenvolvemento do Hospital Alvaro Cunqueiro, incrementar o gasto sanitario, e chantaxear á poboación e aos seus traballadores con un peche que deixaría a 1.400 traballadores na rúa a poboación sen as 400 camas necesarias para atender a 137.000 persoas.

 6.- Por todo iso esiximos o rescate do Hospital POVISA para a Sanidade Pública, atendendo a criterios de urxente necesidade sanitaria, e que pase a ser xestionado directamente pola Consellería de Sanidade.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

1 de outubro do 2018

AGDSP

POVISA, especialistas en chantaxear á Xunta, agora quere transferir as perdas pola súa mala xestión á sanidade pública

Captura de pantalla de 2018-09-30 16-00-01.png.png

LIGAZÓN Á NOVA NO FARO DE VIGO:

Concretan seis medidas para resolver su “situación límite” y plantea como alternativa a ellas que se rescinda la concesión por la que recibe atención hospitalaria una cuarta parte de la población del área sanitaria de Vigo

a. blasco 30.09.2018 | 03:43

La exgerente del Sergas y el consejero delegado de Povisa, en la firma del actual concierto, en 2014.

La exgerente del Sergas y el consejero delegado de Povisa, en la firma del actual concierto, en 2014.

Junto a la solicitud del preconcurso de acreedores, que presentó el viernes por la mañana en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, Povisa también entregó una copia de una carta que remitió ese mismo día al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. En ella, resume en seis medidas la propuesta para resolver su “crítica situación financiera, que atribuye en exclusiva a su actividad para el sistema público, y continuar así con su relación. Si no hay acuerdo sobre ellas, plantea otra opción: “el rescate de la concesión del servicio público, permitiéndonos sobrevivir con nuestra actividad sanitaria en el sector privado“.

Firmada por el consejero delegado del hospital del Grupo Nosa Terra XXI, José Bernardo Silveira, la misiva sostiene que, ante la “situación límite” a la que le ha llevado las pérdidas imputables al concierto público en los primeros cuatro años de vigencia, que cifra en 42 millones, es “necesario alcanzar a la mayor brevedad posible una solución definitiva que garantice durante la vigencia del concierto la calidad en la asistencia sanitaria que Povisa viene prestando hasta la fecha” a 137.000 personas.

Para conseguirlo, el hospital de la calle Salamanca propone, primero, restablecer el equilibrio financiero del contrato. Después, que el Sergas asuma directamente la medicación hospitalaria de pacientes no ingresados y que le reste de los pago la parte que le corresponde a Povisa según el concierto. Le pide que cubra la medicación de alto impacto surgida después de 2014 y que no la descuente del importe a percibir por la empresa. También le reclama que no le cobre por servicios que presta el Sergas a su población asignada por no tenerlos Povisa en su cartera -como pueden ser las pruebas PET, la radiocirugía o los procesos de la unidad de arritmias-, ya que “nunca se tuvieron en consideración” en el cálculo de los 540 euros que percibe por cada uno de los pacientes asignados. Además, solicita que le vuelva a derivar los pacientes que antes del convenio le remitía a sus unidades de referencia, como pueden ser la de quemados o la de cirugía de la mano.

Si la Consellería no está dispuesta a llegar a un acuerdo en estos aspectos, el consejero delegado de Povisa le propone que valore otra opción: el rescate de la concesión, para que el hospital concertado pueda “sobrevivir” con su actividad en el sector privado. Asegura que, desde la entrada en vigor del concierto y finales de 2017, los beneficios por seguros ascendió a 12 millones de euros, mientras que por atención a particulares fue de 1,83 millones, frente a 33,6 millones de euros de pérdidas del sector público, a los que suma las de este año y un descuento del Sergas por medicamentos de alto impacto, hasta los 42 millones.

La población a la que atiende Povisa para el sistema público supone una cuarta parte del área sanitaria viguesa. El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) no tendría infraestructura ni recursos suficientes para absorberlos. Según declaraciones de sus responsables, sus quirófanos ya rinden al máximo de lo que permiten sus camas y su plantilla. Y, aún así, la lista de espera quirúrgica desciende muy lentamente y presenta, de lejos, la mayor demora de Galicia -84,5 días frente a los 57,8 de la media de hospitales públicos, según los datos del Sergas al cierre del primer semestre-. A pesar de la espectacular mejora del hospital concertado durante actual el concierto -de 199 a 80,5 días-, todavía tiene 3.337 pacientes pendientes de una operación, que supondría incrementar en un 42% la lista del Chuvi.

Por su parte, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, en declaraciones a la Cadena Ser, pidió a Povisa que “colabore en la búsqueda de soluciones”. “Uno tiene que mirar también para su propio lado”, reprochó. El portavoz de En Marea, Luis Villares, también tilda de “ruinoso” el “negocio” de la sanidad privada y rechaza un posible “rescate” de Povisa. Propone integrar “todo el espacio sanitario en el ámbito público”, igual que defiende la Plataforma en Defensa da Sanidad Pública.

Feijoo e o negocio da sanidade privada en Galicia

Captura de pantalla de 2018-09-26 18-06-18.png

 LIGAZÓN á nova en PÚBLICO

La Xunta te da cita para una consulta, una prueba o una intervención quirúrgica saltándose los plazos legales de espera que ella misma se ha impuesto. Y acto seguido te llama para decirte que lo que ella no puede hacer, sí pueden hacerlo en un hospital privado, al que está dispuesta a abonarle lo que cueste atenderte en las mismas condiciones. Si aceptas, lo hacen en pocas semanas, en días, incluso. Si no, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) entiende que has rechazado la solución a tu problema y te excluye de las listas de espera. Una oferta que nadie puede rechazar.

Este es el sistema mediante el que el Servicio Galego de Saúde hace “de comercial” de la sanidad privada, según denuncian médicos, asociaciones de pacientes, sindicatos y organizaciones políticas. Esas clínicas han facturado a la Administración pública en Galicia más de 600 millones de euros en los últimos tres años.

 

Cinismo? Arrabaldeiro? Presuntuoso? Illado do mundo? Trasladar a súa (i)rresponsabilidade ao persoal do sergas? Que pretende Feijoo coas súas flamíxeras declaracións de que EL vai defender ao persoal na comisión de investigación?

Feijoo

Podemos ler en PRAZA:

“Pola contra, a comisión de investigación pedida por En Marea, PSdeG e BNG e que se creará grazas á posibilidade que existe de que en cada lexislatura a oposición impulse en solitario unha análise así malia que non queira o partido maioritario, ten como obxectivo “determinar as consecuencias dos recortes e privatizacións sobre o sistema sanitario galego (2009-2018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de medicamentos necesarios aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen atención no PAC da Estrada”. Malia esa formulación crítica coas políticas sanitarias da Xunta, Feijóo xa avanzou este xoves que quere comparecer el mesmo na comisión para publicitar a súa acción de goberno. “Para min será unha honra defender como traballan os profesionais da sanidade pública galega e os recursos cos que contan”, dixo.”

Captura de pantalla de 2018-09-25 00-29-08.png

A Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública contéstalle:

Ante as declaracións de Sr Feijoo de que comparecerá voluntariamente ante a Comisión Parlamentaria creada (a instancia dos tres grupos da oposición para analizar os recortes e privatizacións do Sistema Sanitario Público Galego coa presunta finalidade de defender aos profesionais sanitario), desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública queremos denunciar:

1.- Que consideramos un exercicio de cinismo político e unha burla ao colectivo que o Presidente da Xunta se erixa defensor dos profesionais sanitarios dado que a súa política sanitaria desde que chego a poder estivo dirixida a reducir o gasto sanitario e favorecer ao sector privado recortando os dereitos dos mesmos.

2.- Entre a medidas adoptadas polo seu Goberno len este sentido cabria destacar os recortes de persoal obrigando aos profesionais a xubilarse contra a súa vontade aos 65 anos (sen repoñer as vacantes producidas); reducións salariais do 15-20%; a supresión de días de vacacións ; recortes nas prestacións económicas por enfermidade; precariedade laboral con mais da metade das plantillas en situación de provisionalidade; contratos lixo por horas ou días; ausencia de substitucións por vacacións ou enfermidade con repercuten en consultas masificadas en atención primaria; etc, etc.

3.- O Sr Feijoo non pode defender a uns profesionais aos que maltrata, senón que estes deben defender das súas políticas. As protestas de todos os sindicatos, colexios de médicos, organizacións profesionais e colectivos serven de exemplo para esta afirmación. Non se pode tomar o pelo a todo o mundo

4.- Consideramos que a creación desta Comisión, rexeitada pola Xunta é unha gran oportunidade para analizar e difundir as políticas recortes, privatizacións e desmantelamento do sistema e para propoñer medidas para a recuperación do sistema gravemente afectado polas mesmas en detrimento da saúde da poboación.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

AGDSP

%d bloggers like this: