Diálise no Barbanza abrirá martes, xoves e sábado pola tarde atendendo deste xeito a todos os pacientes, tal como pedía a Plataforma de defensa da sanidade pública da Barbanza

Captura de pantalla de 2018-12-29 18-51-38.png

A Plataforma de defensa da sanidade pública da Barbanza desconvoca a concentración prevista diante do Hospital.

Captura de pantalla de 2018-12-29 18-42-45.png

O Hospital do Barbanza abrirá os martes, xoves e sábados pola tarde a partir do 24 de xaneiro. Novo éxito das mobilizacións da Plataforma de defensa da sanidade pública da Barbanza, que tiñan como obxectivo que  Diálise atendese a todos os pacientes e non tivesen estes que desprazarse a Santiago, como tiñan que facelo neste momento.

Advertisements

Sábado 22 de decembro ás 13 horas no Obelisco de A Coruña. Convoca o Movemento Galego de Saúde Mental contra a Contención Mecánica

Imaxe relacionada

PRESENTADA ANTE A FISCALÍA PROVINCIAL DE A CORUÑA A CUESTIÓN DAS CONTENCIÓNS NO SERVIZO DE PSIQUIATRÍA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA (CHUAC)
O Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM) presentou onte ante a Fiscalía Provincial de A Coruña informe da situación coñecida sobre a contención mecánica de persoas ingresadas no Servizo de Psiquiatría do Hospital de Oza, pertencente ao Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), solicitándolle a realización, no seu marco de competencias, das actuacións que procedan para a sua investigación.
Comunicoulle o MGSM á Fiscalía Provincial que comparecía ante esa Fiscalía para darlle a coñecer unha situación que lle ven preocupando dende que a coñeceu hai casi dous anos, ante a que interviu por outras vías (escritos e protestas ante xefaturas asistenciais, xerenciais, e ante o mesmo Conselleiro de Sanidade), e na que considera que se veñen vulnerando os Dereitos Humanos de persoas que se atopan en estado de particular dificultade para a reclamación activa do seu respecto.
Refírese así o MGSM á existencia dunha habitación na que se realiza a contención mecánica de persoas ingresadas na Unidade de Hospitalización Psiquátrica do Hospital de Oza. Nesa habitación (a 131), persoas diagnosticadas de trastornos mentais, son suxeitadas a unha cama mediante contención mecánica, podendo estar ata tres persoas no mesmo espacio simultaneamente suxeitas, sendo o seu uso de carácter mixto (poden conterse no mesmo lugar homes e mulleres), e en ocasións por tempos prolongados.
En febreiro de 2016, en decembro de 2017 e máis tarde en outubro de 2018, o MGSM
denunciou a existencia desa habitación sin que polas autoridades sanitarias competentes se adoptara ningunha medida, ata o momento. É por este motivo polo que se decidiu a comenzar unha denuncia pública reclamando o peche da mesma, e poñer en coñecemento da Fiscalía esta cuestión.
Ao entender do MGSM, con esa actuación, estanse a vulnerar dereitos de persoas que se
deberan protexer especialmente debido á sua especial indefensión.
É así que cree que se dana o seu dereito á intimidade, se lles crea un sufrimiento innecesario, e se incumplen as recomendacións do Comité Europeo para a prevención da tortura e tratos crueis, inhumanos ou degradantes do Consello de Europa (2017) respecto ás medidas de contención en establecementos psiquiátricos para adultos, e mais en particular a 3.5 na que se indica que os pacientes non deberían ser contidos mecanicamente á vista de outros pacientes.
Tamén cree que se ve afectado o previsto na Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade (ratificado por España no 2007), no referido ao compromiso asumido polos Estados asinantes de respectar e promover os dereitos das persoas sen discriminación por motivo de discapacidade, modificar as prácticas e costumes que constituían discriminación,protexer contra os tratos inhumanos ou degradantes e a tortura, e protexer a integridade persoal das persoas con discapacidade en igualdade de condicións que as demais persoas.
Tamén valora o MGSM que non se atende ao proposto na resolución do Consello de Dereitos Humanos da Asamblea Xeral das Nacións Unidas sobre saúde mental e dereitos humanos  (2017) na que se insta, entre outras propostas, no apartado 5, aos Estados a que adopten de maneira activa medidas para incorporar unha perspectiva de Dereitos Humanos nos servizos de saúde mental co fín de erradicar a discriminación e a violencia neses contextos, e a promover a plena inclusión das persoas afectadas en igoaldade coas demais persoas da sociedade.
Considera que non hai motivos de xestión, organización asistencial, ou prioridade directiva que sexan de importancia superior ou xustifiquen a desconsideración á protección da dignidade da persoa ingresada nesa Unidade, á que debera garantírselle sempre, e en calqueira circunstancia, a menor limitación posible á sua libertade e intimidade.
As prácticas como a contención mecánica que lle deron a coñecer considérase que son propias dun pasado manicomial, indignas dunha institución sanitaria como o CHUAC, e ofensivas para calqueira que sexa conscente dos dereitos inalienables das persoas.
Ao mesmo tempo o MGSM continúa convocando ao acto que tódolos sábados dende o
pasado día 8, realiza no Obelisco de A Coruña ás 13 horas na que se presenta a contención mecánica dunha persoa para que a sociedade saiba de que estamos a falar. Esa acción sosterémola ata que esa habitación sexa pechada e se proceda ao cese dos responsables da sua existencia (Xefe de Servizo, Xerente do CHUAC e responsable da Consellería).
En Santiago a 21 de decembro de 2018
MOVEMENTO GALEGO DA SAÚDE MENTAL

A Comisión da Verdade sobre a sanidade pública galega empezou hoxe a súa andaina co representante do falecido no PAC de A Estrada e os dos profesionais de PAC

Captura de pantalla de 2018-12-17 23-40-49.png.png

Foto de Praza Pública.

En Marea, PSOE e BNG inician a Comisión da Verdade sobre a sanidade pública coa comparecencia, vetada polo PP, de Manuel Pereira, representante da familia do paciente morto no PAC de A Estrada e Eduardo Díaz e Pilar Rodríguez, representantes dos profesionais de PAC, que levan tempo en situación de conflito co sergas.

20181217_Comisión verdade 1O médico Eduardo Díaz e a enfermeira Pilar Rodríguez, membros da plataforma PACs en pé de guerra, denunciaron o “ERE encuberto que está a impor o goberno galego” e aseguran que de non poñer remedio a situación empeorará de xeito moi importante.

O portavoz do home falecido no PAC da Estrada este verán sen asistencia sanitaria lamentou que “ninguén desde a Consellería de Sanidade nin o goberno galego” tiveran nin tan sequera a delicadeza de se poñer en contacto con eles para trasladarlles as súas condolencias.

Vídeo completo da comisión:
https://www.youtube.com/watch?v=XmkEV7cIaRY&feature=youtu.be

O PP, co seu habitual talante democrático, intenta impedir a celebración da Comisión da Verdade sobre a sanidade pública galega

O PP intenta impedir o desenvolvemento da Comisión da Verdade sobre a sanidade pública galega pero non o vai conseguir.

Captura de pantalla de 2018-12-16 02-01-23.png.png

LIGAZÓN Á NOVA NA VOZ DE GALICIA

Domingos Sampedro
Santiago / La Voz

La denominada sala F del Parlamento, que en su día albergó la comisión de investigación sobre las cajas de ahorros gallegos, es donde pusieron sus ojos los grupos de la oposición para celebrar las sesiones de la «contracomisión» sobre el deterioro de la sanidad gallega, un órgano creado al margen de las normas de la Cámara y que funcionaría en paralelo a la comisión de investigación oficial para escuchar a invitados que puedan ser vetados por el PP.

Pero hay obstáculo para la comisión bis. Desde la presidencia del Parlamento prohibieron que la oposición pueda utilizar dicha sala -una de las cuatro salas de comisiones que hay disponibles en la casona de O Hórreo-, tras remarcar que su obligación es velar «polo respecto da institución e a formalidade do funcionamento dos seus órganos», aspectos que no se cumplen cediendo el uso de una sala para una comisión alegal, falta de pluralidad (el PP está excluido de la misma) y que carece de reglas de funcionamiento y de mesa de presidencia.

El Parlamento no coarta el derecho de los grupos político a invitar a quien quieran y hacer las sesiones de trabajo que deseen, pero recuerda que todas las formaciones «teñen asignados espazos propios» en los que ya pueden celebrar «libremente» sus reuniones.

La reacción de la oposición no se hizo esperar. Desde En Marea, Antón Sánchez acusó al PP de querer «poñerlle unha mordaza» al Parlamento impidiendo que se use una sala para una comisión alternativa que le causa «alerxia». Julio Torrado (PSOE) habló de actitud «indecente» del PP y advirtió que la reunión de la contracomisión «vaise a celebrar si ou si». Desde el BNG, Ana Pontón dijo que la negativa a usar una sala en O Hórreo por parte de la oposición tiene una «gravidade extrema» y avanzó que su grupo estudiará todas las vías legales para recurrir la prohibición a usar una determinada sala.

Temos outro exemplo da democracia do Partido Popular de Galicia, na contestación de Feijoo a un xornalista:

Captura de pantalla 2018-12-15 a las 11.22.59.png

Xornalista (Ovidio Fernández) pregunta: señor , ten previsto tomar algunha medida ou facer algún comentario sobre o

Contestación literal de Feijoo (tendo en conta a contestación vén sendo un suposto demócrata): Eu contestáballe con moito interés pero a miña obriga é contestarlle aos periodistas

Pódese ver o vídeo no twitter de @DefendeAGalega ou escribindo o hastag #EuTamenReiteroPregunta