Cidadanía de Poio e Sanxenxo constitúen dúas novas Plataformas comarcais de defensa da sanidade pública

Publicado en Pontevedra Viva. Ligazón á nova en Pontevedra Viva

Captura de pantalla de 2019-02-24 23-26-44.png.png

Usuarios da sanidade pública, persoal, asociacións e partidos políticos poderán unirse á nova Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo que se acordou constituír este domingo durante unha concentración convocada ás portas do centro de saúde de Baltar.

Á reunión acudiron veciños e persoal do centro de saúde e acordouse que á plataforma se poidan sumar todas as persoas e colectivos que o desexen, en igualdade de condicións e coa premisa de que a coordinación sexa levada, a partir deste domingo, por unha persoa que non vaia ir en listas electorais de ningún partido de cara ás próximas eleccións.

As primeiras accións que se consensuaron nesta primeira convocatoria foron a suspensión de concentracións durante os próximos domingos para non interferir nos actos do Entroido, a creación dun grupo de whatsaap no que se irán incorporando todas as persoas que se queiran involucrar na defensa da sanidade pública no concello e facer un chamamento para que acudan ás concentracións que o propio persoal do centro están realizando todos os xoves ás 12.00 horas.

A nova plataforma considera que a sanidade pública é cousa de todas as persoas, polo que, tal como se fai no Parlamento Galego ou nos concellos veciños de Poio e O Grove, deben ser todos os partidos, asociacións e persoal os que a defendan. Este domingo estiveron presentes membros de Somos EnMarea Sanxenxo e a concelleira non adscrita, Coral González-Haba, que levou a moción de defensa de sanidade ao último pleno.

LIGAZÓN á nova no Diario de Pontevedra

Captura de pantalla de 2019-02-24 23-31-08.png

Advertisements

Continúan as mobilizacións en atención primaria

A Consellaría de Sanidade non consegue pechar o conflito de atención primaria. Os paros de 5′ continúan así como o resto de mobilizacións. A Coordinadora Galega de Atención Primaria vaise reunir de novo o luns 18 de febreiro.

Captura de pantalla de 2019-02-15 21-36-23.png

Foto de La Opinión de A Coruña

Vídeos de paros de 5′:

15 de febreiro Santiago: https://youtu.be/U93bIFoM4rw

14 de febreiro: Vigo e Pontevedra https://youtu.be/kXlT4d2usps

13 de febreiro: A Coruña https://youtu.be/wKYnBwxKzEg

12 de febreiro: Lugo https://youtu.be/gduwcXcF_kw

11 de febreiro: Ourense e Ferrol https://youtu.be/Eru0NQrYw0M

Captura de pantalla de 2019-02-17 09-50-04.png

Foto de La Voz de Galicia

Hai alternativa política e profesional á dereita! Viuse o 10 de febreiro na Quintana

líderes

MANIFESTO DA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA DE GALICIA A PROL DA MANIFESTACIÓN DO DÍA 10 DE FEBREIRO DO 2019, AS 12 DENDE A ALAMEDA DE COMPOSTELA ATA A QUINTANA.

A Sanidade Pública Galega está en perigo. Defendámola:

Temos un dos mellores sistema sanitarios do mundo, segundo a Organización Mundial da Saúde e as máis prestixiosas revistas internacionais; e está sendo derrubado aos poucos, para deixar espazo ao sector privado. As grandes multinacionais sanitarias viron en Galicia unha gran oportunidade de negocio, e contan coa colaboración dese gran comercial que é Núñez Feijoo.

A política da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, esta orientada a recortar, desmantelar e privatizar a Sanidade Pública Galega: co argumento de afrontar a crise económica, Feijoo recortou de maneira importante os recursos sanitarios públicos: desde o 2008 reduciuse nun 20% o gasto sanitario, suprimido máis de 1.000 prazas de persoal, 500 camas hospitalarias, etc.

O resultado desta estratexia, evidénciase en:

O mantemento e ocultación das listas de agarda, onde se acumulan miles de doentes pendentes de diagnóstico e tratamento. Antes de recibir atención, as persoas enfermas, deben pasar un calvario para acceder ás primeiras consultas, probas diagnósticas e tratamentos cirúrxicos.

A masificación das consultas de atención primaria, nas que o persoal médico debe atender entre 30-40-50-60 pacientes ao día e que conduciu á aparición de listas de agarda nos Centros de Saúde. Moitos pacientes deben esperar máis dunha seman antes de ser atendidos.

A deterioración dos Puntos de Atención Continuada, cuxa falta de recursos e persoal, conduciron a resultados dramáticos como todo o mundo coñece, polo que @s traballadores levan meses en folga.

O colapso dos Servizos de Urxencias dos hospitais, nos que se acumulan pacientes nos corredores en canto aparece a mínima epidemia de gripe ou durante picos de sobrecarga por outras enfermidades. A loita d@s traballadores do servizo de urxencias de Santiago para amplialo e dotalo adecuadamente é un exemplo de altruísmo para mellorar a atención da poboación.

A rebelión dos Servizos de Ambulancias, cuxos traballadores atopanse sometidos a condicións indignas.

A Dimisión d@s Xefes de Servizo de Vigo (que seguen dimitidos, diga o que diga o SERGAS) foi un punto de inflexión no conflito pola mellora da Atención Primaria.

A privatización avanza a pasos axigantados, con resultados desastrosos como o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo sometido a importantes recortes de recursos e persoal, para favorecer o Concerto Singular co hospital privado POVISA, que non reúne as condicións de persoal e servizos similares ás dos hospitais públicos. O amiguismo político, os conflitos de intereses e as portas xiratorias dos xerentes dos hospitais e os cargos públicos, están detrás do trato de favor que recibe este centro. O fracaso da privatización hospitalaria en Vigo móstrao que é o que ten as maiores listas de agarda de toda Galicia.

Aínda que a mobilización popular conseguiu que a creación do Hospital Único de Pontevedra sexa de financiamento e xestión privada, os cambios introducidos pola empresa privada redactora do proxecto ao servizo do PP e do Hospital Quirón, suprimirá recursos para favorecer a concertación con esta multinacional, reducindo para ilo camas, quirófanos, recursos diagnósticos inicialmente previstos, perpetuando así os déficits da área de Pontevedra.

Nuñez Feijoo modificou a Lei Galega de Saude para cambiar o modelo sanitario galego coa finalidade de alcanzar 4 obxectivos estratéxicos:

1.- Consolidar a marxinación e o sometemento da Atención Primaria aos hospitais: o PP aposta por reparar o dano á saúde centrando a súa estratexia na curación, transformando a saúde, nunha mercadoría que pode comprar e vender ao sector privado, en lugar da promoción, prevención e a educación sanitaria que son claves na Atención Primaria. Os Centros de Saúde e os PAC, cada vez máis empobrecidos e marxinados, poderían ser externalizados e subcontratados ao sector privado, como xa fixeron con outros servizos. A rebelión d@s traballador@s de Atención Primaria abre a esperanza de frear e reverter esta situación.

2.- Recentralizar o sistema acabando coa autonomía das áreas e hospitais comarcais:

Elimináronse catro áreas sanitarias.

Están a recortarse e desmantelando os hospitais comarcais, afastando á poboación rural da atención de saúde hospitalaria. Agora as persoas enfermas deben percorrer moitos quilómetros para recibir atención hospitalaria que antes tiñan preto dos seus domicilios. Aquí hai numerosas persoas e persoal sanitario que desde as Xuntas de Persoal e as Plataformas de defensa da sanidade, fixeron fronte a esta política inxusta e discriminatoria.

3.- Consolidar a precariedade laboral e abrir espazo á laboralización do persoal, mediante chiringuitos de xestión privada.

4.- Poñer a investigación, o desenvolvemento, a innovación e a formación do sistema sanitario público galego, en mans de laboratorios, empresas tecnolóxicas, bancos e multinacionais, mediante a creación de organismos de xestión privada nos que o SERGAS pon o financiamento e o sector privado: se fai cas patentes e as innovacións.

Nuñez Feijoo declarou “que pretende transformar o Sistema Sanitario Público Galego no motor para o desenvolvemento empresarial, poñendo o afan de lucro das empresas por encima do dereito á saúde da poboación”.

A Sanidade Pública enfróntase ao dilema de:

· Recuperar os recursos recortados ao longo destes anos e que a está sumindo nunha crise, que pon en risco o Sistema Sanitario Público Galego.

· Entrar nun proceso de deterioración, antesala da súa destrución.

O 26 de outubro de 2018 o estado español, membro da Organización Mundial da Saúde, asina a declaración de Astaná, renovando e reafirmando os principios recollidos xa 40 anos antes, na declaración de Alma-Ata. Isto significa que o Estado e as Administracións Públicas en xeral, consideran “inaceptábel dende o punto de vista ético, político, social e económico, que persistan as disparidades nos resultados sanitarios e a iniquidade na saúde”. No mesmo texto, os 193 países que conforman a Organización de Nacións Unidas, por unanimidade, recoñecen que “os servizos de promoción, prevención, curación e rehabilitación, e a atención paliativa, deben ser accesíbeis a tod@s (…) Xa non podemos (…) tolerar unha atención fragmentada, pouco segura ou de calidade deficiente. Debemos solucionar a escaseza de traballador@s da saúde e a súa distribución desigual. Debemos tomar medidas con respecto aos custos crecentes da atención sanitaria e os medicamentos e vacinas”. Como Plataforma, estamos preocupados pola exclusión sanitaria, que está instalada no noso Sistema de Saúde. Éste, deixa en situación de desatención ás persoas máis vulnerábeis, como son: ás persoas estranxeiras regulares, irregulares ou con dobre nacionalidade; ás persoas maiores de 65 anos; @s menores; ás mulleres embarazadas; ás persoas que precisan atención urxente…

Por todo isto, reivindicamos a cobertura universal dun sistema público, gratuíto, de calidade e accesíbel para todas as persoas, sen que isto poida supor risco de pobreza, nin por en perigo a saúde e os valores que a nosa sociedade ten fixado como innegociábeis: os Dereitos Humanos, a perspectiva de xénero, a interculturalidade e a integración social dende a solidariedade”.

Dende o a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia exiximos a Xunta de Galicia :

REVOCAR A REFORMA DA LEI GALEGA DE Saúde PARA recuperar as 4 áreas suprimidas, recuperar os recortes nos hospitais comarcais, suprimir as EOXIS e restaurando as Xerencias de Atención Primaria e na natureza da Axencia Galega do Ceñecemento para que a Investigación, o Desenrolo e a Formación sexan pública

AUMENTO DO ORZAMENTO na Atención Primaria, ata alcanzar o 25%.

ELIMINACIÓN DA TAXA DE REPOSICIÓN: que se convoquen TODAS as prazas que están vacantes e que se permita a todol@s profesionais que o consideren, seguir no seu posto de traballo, despois dos 65 anos.

OPOSICIÓNS INMEDIATAS para cubrir TODALAS vacantes que existen.

NEGOCIACIÓN DIRECTA CA XENTE DOS PACS para avaliar a problemática e poñerlle solución.

NEGOCIACIÓN DIRECTA COS RESPONSABLES DOS SERVIZOS DE URXENCIAS ata alcanzar unha solución satisfactoria.

CAMBIO NAS CONDICIÓNS LABORAIS da xente que está contratada en precario. Recuperar @s profesionais que están fora do Sistema Sanitario Galego cambiando de forma radical os salarios, os contratos e as condicións laborais.

XERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA, en pe de igualdade ca de atención Especializada. Con orzamento propio, autónomo e con capacidade para xestionalo.

TEMPO DE CONSULTA SUFICIENTE, eliminando a burocracia inútil, mellorando a comunicación entre os niveis, mellorando a organización das axendas e a atención urxente durante a xornada laboral.

AUTONOMÍA DOS CENTROS DE SAÚDE con capacidade de xestión organizativa, polo menos, en axendas e substitucións.

REDEFINICIÓN DE CUPOS: persoas máximo en cada cupo: non superior a 1.200.

NON A PRIVATIZACIÓN do Sistema Sanitario Público Galego.

Abrir unha MESA DE DIÁLOGO entre a administración e @s responsables políticos, sindicais e sociais. En pé de igualdade

ELABORACIÓN DUN NOVO PLAN DE MELLORA DA ATENCIÓN PRIMARIA EN GALICIA, POR CONSENSO E CANTO ANTES.

Recoñecer que o Sistema Sanitario en Galicia é algo que ten que ter un CONSENSO entre as diferentes forzas políticas, para aplicar durante anos e ir mellorando o perdido por culpa da política do PP.

Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia.

Compostela 10 de febreiro do 2019 as 12 na Alameda.

Captura de pantalla 2018-02-13 a las 18.44.06

Agradecemento de SOS Sanidade Pública pola participación na manifestación para defender o que é a “nosa” sanidade pública, a de todos

Mani 10F foto 2

Estimados amigos e amigas, o pasado domingo día 10 de febreiro do 2019, a Manifestación en defensa da sanidade pública, convocada pola Plataforma SOS na que participaron miles de persoas, volveu evidenciar o enorme rexeitamento que suscita a política de recortes, desmantelamento e privatización do sistema sanitario público galego,  perpetrado polo goberno da Xunta presidido por Feijoo.

Nesta gran mobilización, organizada pola Plataforma SOS Sanidade Pública, colaboraron activamente colectivos sociais, profesionais, políticos, sindicais ou/e institucionais como os gobernos de numerosos concellos. Sen este apoio non seria posible  chegar a tanta xente de toda Galicia.

Toda a sanidade pública está en rebelión contra a política de Feijoo: Traballadores dos PACs (en Pe de Guerra),  membros das Asembleas de Atención Primaria, colectivos de profesionais sanitarios en precariedade laboral,  Xuntas de Persoal, colectivos en folga como os das urxencias do Hospital de Santiago ou das ambulancias, organizacións de enfermos, ONG, Asociacións profesionais como as  de Medicina Familiar, etc. Na rebelión teñen especial protagonismo as numerosas plataformas xa constituídas,  especialmente as das áreas suprimidas pola reforma da  Lei  Galega de  Saúde.

IMG_20190210_123632

Esta gran alianza social e profesional (que se mantivo e amplía no tempo), é a garantía da supervivencia do sistema sanitario público. Pero e necesario axuntar máis forzas para facer fronte aos lobbys empresariais, os fondos de investimento, as multinacionais farmacéuticas e tecnolóxicas, bancos, construtoras, etc., que pretenden apoderarse dos recursos económicos destinamos a garantir a saúde da poboación.

IMG_20190210_133646.jpg

A necesidade de mobilizarse para salvar o sistema é unha idea que gaña espazo entre a poboación e os sanitarios, que é necesario consolidar. 

Aínda que tivemos o éxito de poñer na axenda política e na opinión pública os riscos que afectan á sanidade pública e a necesidade de loitar unidos para mantela e mellorala (a pesar das lóxicas diferenzas de todolos sectores implicados), Galicia segue gobernada por un partido que pretende a súa privatización. Ou conseguimos que este salga do poder ou só poderemos aspirar a frear as medidas máis lesivas. Para recuperar todo o recortado e privatizado  é necesario gobernos progresistas que conten con un gran respaldo social e profesional.

Na manifestación quedou claro o interese e a unanimidade de todos por manter o apoio e colaboración das Plataformas con todos os sectores en loita, por mellorar, recuperar  e defender  a sanidade, cada vez máis activos e numerosos.

Grazas a todos desde a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia.

Manuel Martin

Voceiro

Captura de pantalla 2018-02-13 a las 18.44.06

Feijoo equivocouse de manifestación! A Quintana foi unánime: +saúde -negocios -recortes -precariedade

Mani 10F foto 1.jpeg

Encheuse de novo a Quintana! A cabeceira da manifestación entraba na Quintana cando o final estaba aínda saíndo da Alameda, na Senra.

Pídese un cambio da política sanitaria! Parar os recortes! Aumentar os recursos! Eliminar a precariedade! Recuperar as Áreas sanitarias eliminadas coa reciente lei galega de saúde (Monforte, Salnés, Mariña, O Barco)! Dignificar a Atención Primaria! Atender ás reivindicacións dos PAC! Facer contratos estables aceptables para fidelizar e atraer profesionais! Reducir as listas de espera!…

Feijoo cambiou a axenda da súa viaxe institucional a USA, abandonou aos empresarios aos que acompañaba para  irse a unha manifestación da extrema dereita en Madrid. Non quixo saír na foto, no palco de honra, pero deixou aos empresarios tirados para ir ao acto patrio e mentres tanto a sanidade pública afundíndose.

Coidar da saúde das persoas ten máis importancia que fomentar o negocio ou ir ás manifestacións da extrema dereita. Aprende Feijoo! A Quintana falou e ensina.

Mani 10F foto 2

Os médicos de atención primaria chaman a participar na manifestación convocada por SOS Sanidade Pública o domingo 10 de febreiro en Santiago

LIGAZÓN Á NOVA NA VOZ DE GALICIA

Captura de pantalla de 2019-02-07 00-24-22.png

Captura de pantalla de 2019-02-07 00-23-22.png.png

O martes 5 de febreiro houbo reunión da Coordinadora de Atención Primaria de A Coruña e acordouse
– continuar e estender os paros de cinco minutos os mércores,
– promover nos centros a medida de non asinar o documento de obxectivos coa xerencia
– constituír a coordinadora galega de atención primaria cos colectivos das outras áreas sanitarias (xa houbo unha primeira xuntanza o luns 4 de febreiro)
– e participar todos na manifestación convocada por SOS Sanidade Pública o 10 de febreiro en Santiago de Compostela, en defensa da sanidade pública.

Gran Manifestación o domingo 10 de febreiro en Compostela: PARA DEFENDER A ‘NOSA’ SANIDADE PÚBLICA. Sae da Alameda ás 12 horas. Convoca SOS Sanidade Pública

Coa saúde non se xoga, non se negocia

cartaz sos galega

 

Parece que hai unha rebelión na sanidade. POIS SI, si hai. Motivos:

– recortes

– precariedade

– problemas de accesibilidade a probas diagnósticas

– sobrecarga crónica

– perda da dirección autónoma de atención primaria

– perda de financiamento

FALTA DE TEMPO PARA ATENDER AOS PACIENTES

Folga PAC, Folga Urxencias CHUS, dimisión xefaturas de atención primaria, paros semanais nos centros de saúde, folta de ambulancias,…